Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Moduły systemu H

Moduły system H bez problemu osadza się na płytach i dodatkowo blokuje – bez narzędzi i bez podłączania przewodów. Moduły zapewniają bezpieczną wymianę sygnałów iskrobezpiecznych pomiędzy strefą zagrożoną wybuchem i bezpieczną.


Moduły systemu H oferują wysokie upakowanie sygnałów, małe powierzchnie zabudowy, możliwość zachowania integralności obwodów oraz upraszczają budowanie układów sterowania. Do dyspozycji są dwa typy modułów.


Moduły typu HiD

Moduły typu HiD mają 18 mm szerokości, niską emisję energii rozproszonej, SIL 2/3 i pozwalają na wysokie upakowanie sygnałów. Jedna, 16-pozycyjna płyta bazowa, może obsługiwać do 64 kanałów.


Moduły typu HiC

Jednokanałowe, o szerokości 12,5 mm moduły HiC zapewniają integralność pojedynczych obwodów, SIL 2/3 i redukują zapotrzebowanie na powierzchnię montażową o 33% (w porównaniu do odpowiedników typu HiD). Dzięki niskim wartościom energii rozproszonej, szafa z modułami mniej się nagrzewa a ich czas pracy znacznie się wydłuża.


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.