Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

FOUNDATION Fieldbus H1


Standard automatki przemysłowej

FOUNDATION fieldbus H1 (FF H1) dostarcza zasilanie i zapewnia cyfrową komunikację pomiędzy systemami sterowania (DCS lub PLC) i urządzeniami polowymi. Informacje i rozkazy mogą być wymieniane pomiędzy 31 elementami podpiętymi do jednego kabla. Technologia Fieldbus to coś więcej niż tylko sterowanie procesem. Zdalna konfiguracja, zarządzanie zasobami, wyprzedzeniowa obsługa – to wszystko jest możliwe dzięki tej technologii.


FieldConnex® jest systemem chroniącym i umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami polowymi a systemem DCS. Niezawodne elementy o prostej konstrukcji są łatwe w stosowaniu i bardzo trwałe. Wiele różnych sposobów ochrony przed wybuchem do wyboru sprawia, że system ten znakomicie nadaje się również do stref zagrożonych wybuchem.

FF H1 jest zgodny z IEC 61158-2. Fieldbus Foundation™ jest ciałem zarządzającym; opracowuje wytyczne i definicje oraz zapewnia kompatybilność urządzeń. W fundacji są reprezentowani wszyscy zainteresowani: użytkownicy, dostawcy, wykonawcy oraz dostawcy systemów DCS.FieldConnex® Smartplant® Instrument Library

Download the free fieldbus engineering tool!