Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

PROFIBUS PA


PROFIBUS PA

PROFIBUS PA należy do popularnej rodziny protokołów PROFIBUS. Ponieważ format danych jest taki sam jak w PROFIBUS DP, obie sieci mogą ze sobą współpracować bez żadnych problemów.

PROFIBUS PA jest zgodny z IEC 61158-2, dostarcza zasilanie oraz zapewnia cyfrową komunikację pomiędzy systemami sterowania (DCS lub PLC) i urządzeniami polowymi. Informacje i rozkazy mogą być wymieniane pomiędzy masterem oraz 31 elementami podpiętymi do jednego kabla. PROFIBUS to coś więcej niż tylko sterowanie procesem. Zdalna konfiguracja, zarządzanie zasobami, wyprzedzeniowa obsługa – to wszystko jest możliwe dzięki PROFIBUS..

FieldConnex®  jest idealnym systemem do integracji danych i przekazywania ich do Mastera DP. Niezawodne elementy o prostej konstrukcji są łatwe w stosowaniu i bardzo trwałe. Wiele różnych sposobów ochrony przed wybuchem do wyboru sprawia, że system ten znakomicie nadaje się również do stref zagrożonych wybuchem.

PROFIBUS International jest ciałem zarządzającym; opracowuje wytyczne i definicje oraz zapewnia kompatybilność urządzeń. W fundacji są reprezentowani wszyscy zainteresowani: użytkownicy, dostawcy, wykonawcy oraz dostawcy systemów DCS.


FieldConnex® Smartplant® Instrument Library

Download the free fieldbus engineering tool!