Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Sygnalizatory poziomu


Przykład sygnalizacji poziomu
Przykład sygnalizacji poziomu

Sygnalizatory poziomu  określają, czy poziom kontrolowanego medium osiągnął, przekroczył lub spadł poniżej nastawionej wartości (Dyrektywa VDI/VDE 3519), bazując na wysokości zainstalowania sygnalizatora.Przykłady:

  • ochrona przed przepełnieniem / suchobiegiem
  • kontrola minimum / maximum
  • ochrona przed przelaniem