Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Oświetlenie i sygnalizacja Ex e, Ex d


Oferowane przez firmę Pepperl+Fuchs oprawy oświetleniowe w wersji przeciwwybuchowej obejmują kilka wersji standardowych i awaryjnych opraw oraz reflektorów różnego formatu i konstrukcji. Przyciski alarmowe są umieszczone w obudowach z różnych materiałów oraz certyfikowane do użytku w strefach zagrożenia.