Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Rozwiązania do montażu panelowego


VisuNet — odkrywcze rozwiązania

Monitory przemysłowe oraz komputery panelowe VisuNet są przeznaczone do sterowania procesami. Każdy z monitorów przemysłowych jest produkowany zgodnie z ostrymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz precyzyjnie określonymi tolerancjami. Posiadamy rozwiązania dostosowane do wszelkich potrzeb, w tym również do pracy w zanieczyszczonym otoczeniu sprzyjającym korozji lub w strefie zagrożonej wybuchem.

Obecnie coraz więcej zadań związanych ze sterowaniem jest przekazywanych ze sterowni do stacji operatorskich znajdujących się na poziomie produkcyjnym przy jednoczesnym wycofywaniu z eksploatacji używanych do tej pory terminali operatorskich. Przyczyną takiej zmiany są w dużej mierze komputerowe interfejsy HMI zapewniające większą elastyczność i łatwą komunikację w sieci.

Trend prowadzący do decentralizacji funkcji wizualizacji i sterowania prowadzi do zmniejszenia narażenia urządzeń na pracę w trudnych warunkach i ogranicza ryzyko, ułatwiając sterowanie całym procesem.  Kluczowym elementem w zakresie zdalnej wizualizacji są monitory przemysłowe oraz komputery panelowe VisuNet, ponieważ ich budowa umożliwia eksploatację w trudnych i niesprzyjających warunkach. Przemysłowe konstrukcje VisuNet są odporne na wysoką i niską temperaturę, zabrudzenie, zapylenie oraz wilgoć.