Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Uniwersalny moduł o konfigurowanch we/wy


Uniwersalny moduł o konfigurowanch we/wy

4-kanałowy moduł o konfigurowanych we/wy.

Każdy z kanałów może pracować jako:

  • wejście analogowe (AI) zasilające przetwornik 2-przewodowy
  • wyjście analogowe (AO) do sterowania zaworami proporcjonalnymi, przetwornikami I/P i wskaźnikami
  • wejście binarne (DI) ze styków mechanicznych
  • wyjście binarne (DO) do zaworów elektromagnetycznych, sygnalizatorów LED i akustycznych

Możliwa jest kombinacja we/wy analogowych i binarnych.