Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Moduły do systemu K


Moduły wtykane do systemu K

Dzięki barierom przeciwprzepięciowym typu P-LB, niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych sprzężeń na skutek niewłaściwego poprowadzenia przewodów jest praktycznie całkowicie wyeliminowane. Bariera razem z chronionym modułem tworzą elektryczną i mechaniczną całość. Odległości, wymagane przy tego typu instalacjach, są pewne, stałe i zgodne z wymaganiami przemysłu. Trzeba tylko zadbać o odpowiednią odległość przewodów przychodzących z obiektu i z systemu sterowania. To zapewniają m.in. przepisy dotyczące prowadzenia przewodów iskrobezpiecznych. Montaż bariery P-LB? Po prostu wetknij ją w moduł systemu K.

Symbole: P-LB-1…, P-LB-2…