Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasilanie


Zaprojektowane dla niezawodności i obszarów zagrożonych wybuchem

Sieci typu FF H1 i Profibus PA umożliwiają zasilanie urządzeń polowych oraz wymianę danych pomiędzy nimi i systemem sterowania za pomocą jednego przewodu. Zasilanie może być dostarczone przez zasilacze jednosegmentowe lub Power Hub (bloki zasilające).

Blok zasilający składa się z płyty bazowej oraz montowanych na niej modułów zasilających. Modułowa struktura pozwala na precyzyjne dobranie odpowiedniego zasilania do aplikacji i ewentualnej ochrony Ex. Przyłącza, zgodne ze standardami różnych firm DCS, zapewniają efektywne i bezbłędne połączenia z systemami sterowania. Power Huby dostępne są w trzech wersjach:


  High-Density Compact Universal
Kompaktowość ++ +++ +
Ograniczenie emisji ciepła ++ +++ +
Ilość segmentów 4 8 1, 2 lub 4
Redundancja modułów zasilających zawsze zawsze do wyboru
Redundancja zasilania płyty zawsze zawsze zawsze
Redundancja podłączenia hosta nie nie do wyboru
System CREST (max. jakość sygnału) nie nie zawsze
Terminator stały stały przełączny
Listwa uziemiająca do wyboru do wyboru do wyboruFieldConnex® Smartplant® Instrument Library

Download the free fieldbus engineering tool!