Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Dystrybucja sygnałów


Dystrybutory sygnału, montowane na obiekcie, w pobliżu urządzeń polowych, służą do ich podłączania do magistrali. Mogą mieć postać pasywnych urządzeń prostych albo interfejsów chroniących magistralę przed zwarciem i zapewniających iskrobezpieczeństwo urządzeniom polowym.

Ochrona magistrali przed zwarciem

Podczas pracy instalacji, może wystąpić zwarcie w odgałęzieniu (spur) prowadzącym do urządzenia polowego. Dlatego oferujemy ochronę każdego odgałęzienia. Kiedy w odgałęzieniu pojawi się zwarcie, ograniczany jest w nim prąd i cały segment może nadal bezpiecznie działać. Po usunięciu usterki – odgałęzienie automatycznie podejmuje pracę. Dzięki tej technice sieć może być wykorzystywana w najtrudniejszych warunkach.

Ochrona przed wybuchem

Nasze dystrybutory sygnału są przeznaczone do stosowania w każdej z metod ochrony przed wybuchem (FISCO, Entity, High-Power-Trunk). Możemy dobrać rozwiązanie dla praktycznie każdego połączenia i strefy zagrożonej wybuchem.


Dystrybutory sygnału FieldConnex®


FieldConnex® Smartplant® Instrument Library

Download the free fieldbus engineering tool!