Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasilanie jednosegmentowe


Zasilacze pojedynczego segmentu

Stosowane w niewielkich instalacjach z pojedynczymi segmentami. Moduły o szerokości 20 mm, montowane na szynie DIN lub szynie zasilającej UPR. Zamontowane na szynie UPR mogą być zasilane z dwu źródeł napięcia (redundancja). Podstawową cechą jest całkowicie pasywna generacja impedancji oraz bardzo niska emisja ciepła. Idealnie nadają się do zastosowań laboratoryjnych i małych obiektów.

Konstrukcja zasilaczy jest źródłem oszczędności dla użytkownika. Więcej wolnego miejsca w szafie i zmniejszone wymagania co do chłodzenia często eliminują potrzebę instalowania wentylatorów. Moduły mogą być montowane na styk – bez zostawiania wolnego miejsca. Można wybierać z trzech różnych wersji, w zależności od aplikacji:


Zasilacz

Zasilacz zapewnia izolację galwaniczną, pasywną impedancję i niską emisję ciepła. Jest to rozwiązanie wybierane najczęściej. Napięcie wyjściowe jest dobierane w zależności od wybranego sposobu ochrony Ex.


Kondycjoner napięcia

Niemal całkowicie pasywny element, przekazujący napięcie z zewnętrznego źródła bezpośrednio do segmentu. Kondycjoner napięcia to dobre rozwiązanie, przy wysokiej jakości źródła napięcia oraz spodziewanych niewielkich szumach i przesłuchach.

Wzmacniacz napięciowy

Wzmacniacz napięciowy pozwala przedłużyć istniejące segmenty. Izoluje galwanicznie dwa odcinki kabla i przekazuje sygnały w obie strony. Odświeża kształt sygnału co pozwala na maksymalizację długości kabli. Może obsługiwać elementy w strefie bezpiecznej, magistralę dużej mocy (High-Power Trunk) i aplikacje iskrobezpieczne.