Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasada pomiaru

Widełki kamertonowe wprawiane są w drgania przy pomocy element piezoelektrycznego. W momencie zetknięcia widełek z medium następuje tłumienie drgań. Układ pomiarowy wychwytuje zmianę częstotliwości i generuje odpowiedni sygnał. Na działanie sygnalizatora nie mają wpływu zmiany właściwości fizycznych medium.


Sposób działania

Element piezoelektryczny wprawia w drgania łopatki widełek kamertonowych. W powietrzu drgania mają częstotliwość rezonansową. Kiedy powierzchnia płynu dociera do widełek, częstotliwość i amplituda drgań ulegają zmniejszeniu. Zmiana zostaje przetworzona przez układ elektroniczny na sygnał przełączający.