Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasada pomiaru

Poziom jest obliczany na podstawie czasu przebiegu impulsów ultradźwiękowych z czujnika do powierzchni medium i z powrotem. Wynik pomiaru nie zależy od właściwości chemicznych i fizycznych medium. Dzięki temu można mierzyć media agresywne, bez gładkiej powierzchni, lepkie i łatwo przylegające.


Sposób działania

Ultradźwiękowy pomiar poziomu polega na śledzeniu czasu przebiegu impulsów ultradźwiękowych z czujnika do powierzchni medium i z powrotem.
Podczas instalacji czujnika należy pamiętać o konieczności zachowania minimalnej odległości od powierzchni medium. Na wynik pomiaru mogą mieć wpływ nierówności oraz różne sposoby układania się materiałów stałych podczas opróżniania i napełniania zbiornika
.