Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

AI/DI: Przetworniki sygnału T, R, I, U


Konwertery sygnału analogowego otrzymują sygnały z urządzeń ze strefy zagrożonej wybuchem, np. czujników temperatury, potencjometrów lub tensometrów i przetwarzają je na standardowe sygnały, takie jak 0/4…20mA lub 0/2…10V. 


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.