Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

AI/DI: Przetworniki sygnału T, R, I, U


Konwertery sygnału analogowego otrzymują sygnały z urządzeń ze strefy zagrożonej wybuchem, np. czujników temperatury, potencjometrów lub tensometrów i przetwarzają je na standardowe sygnały, takie jak 0/4…20mA lub 0/2…10V. 


Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?