Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Moduły przekaźnikoweModuł przekaźnikowy przełącza obwody w strefie zagrożonej wybuchem. Może sterować wieloma rodzajami urządzeń. Jego funkcje to np. :

  • zdalne resetowanie licznika w strefie Ex
  • zdalna kalibracja mostka tensometrycznego
  • testowanie alarmu ppoż.
  • przekazywanie sygnałów z czujników
  • załączanie cewek Ex m i Ex d