Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Systemy nadzoru separatorów


System nadzoru jest używany w separatorze do wykrywania objętości cieczy lekkiej i/lub jej maksymalnego poziomu. Zapewnia to bezpieczną i ekonomiczną pracę separatorów cieczy lekkich, nazywanych również separatorami oleju i ropopochodnych. Wymagania dla tego typu systemów separacji zostały opisane w normie europejskiej EN 858-1. Znajdują się w niej warunki wymagane do uzyskania oznaczenia CE oraz kryteria, które muszą spełniać urządzenia używane do alarmowania o wykryciu zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu odpadów ciekłych.

System nadzoru oraz czujniki gwarantują większe bezpieczeństwo i łatwy montaż, a ponadto umożliwiają monitorowanie separatorów oleju i ropopochodnych dostosowane do określonego zastosowania. Alarmy mogą być sygnalizowane akustycznie, wizualnie oraz przesyłane zdalnie przy użyciu bezpotencjałowych zestyków przekaźnikowych lub wiadomości SMS. Czujniki używane w systemach nadzoru są zatwierdzone do użytku w strefie 0 w obszarze zagrożonym wybuchem.

Poniżej przedstawiamy gamę naszych produktów przeznaczonych do tych zastosowań: