Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasilanie jednosegmentowe


Łącznik pojedynczego segmentu

Łącznik pojedynczego segmentu (Segment Coupler SK1) łączy jeden segment PROFIBUS PA z PROFIBUS DP. Wszystkie elementy SK1 są zabudowane w niewielkim  module montowanym na szynie DIN, szynie zasilającej UPR lub płycie montażowej. Dla sygnałów ze strefy bezpiecznej i stref Ex przeznaczone są różne modele łącznika pojedynczego segmentu. SK1 bardzo dobrze sprawdza się w niewielkich systemach z tylko jednym segmentem i ograniczoną ilością urządzeń do podłączenia. Jest przezroczysty dla DCS i urządzeń polowych. SK1 nie wymaga konfigurowania i adresu sieciowego.