Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inkrementalne enkodery obrotowe przesyłają określoną liczbę impulsów na każdy obrót wału. Prędkość jest mierzona przez zliczanie impulsów w jednostce czasu. W celu określenia kąta obrotu lub pokonanej odległości impulsy są zliczane od wybranego punktu odniesienia.

Dwukanałowe enkodery z wyjściem kwadraturowym są wyposażone w dwa wyjścia sygnałowe przesunięte względem siebie w fazie o 90 stopni. Umożliwia to sterownikowi określenie kierunku obrotów oraz realizację dwukierunkowych zadań pozycjonowania.

Z kolei trójkanałowe enkodery inkrementalne mają dodatkowo trzeci kanał (zwany sygnałem „zerowym” lub sygnałem odniesienia), w którym po zakończeniu każdego obrotu generowany jest pojedynczy impuls.


Ognioodporne oraz iskrobezpieczne enkodery obrotowe przeznaczone do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

Firma Pepperl+Fuchs oferuje enkodery obrotowe z dwoma typami zabezpieczeń przed zapłonem. Różnią się one typem ochrony: „obudowa ognioodporna” (EEx d) lub „wykonanie iskrobezpieczne” (EEx i).

Typ EEx d

  • Enkodery inkrementalne
  • Enkodery absolutne

Typ EEx i

W przypadku urządzeń typu „EEx i” napięcia i prądy są utrzymywane na tak niskim poziomie, że niemożliwe jest powstanie iskry, a zatem także zapłon atmosfery zagrożonej wybuchem. Ten typ ochrony przed zapłonem wykorzystano w następujących urządzeniach:

  • Enkodery inkrementalne