Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Przetworniki sygnału analogowego


Obsługują sygnały z np.:

  • termometrów rezystancyjnych
  • czujników rezystancyjnych
  • źródeł mV
  • termopar
  • tensometrów