Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Nowa inteligentna bariera polowa FieldConnex®

Technologia o wysokim poziomie inteligencji zapewnia bezawaryjną pracę

New FieldConnex® FieldBarrier
Nowa bariera polowa FieldConnex®

Inteligentną sieć fieldbus tworzy nowa generacja wyposażonych w funkcje diagnostyczne elementów FieldConnex®, które nie tylko działają inteligentnie, ale także mogą interweniować w sposób o wiele bardziej autonomiczny w celu zapobiegania awariom. Firma Pepperl+Fuchs wprowadza do swojej oferty najnowszy produkt z tej serii — barierę polową. Nowa bariera polowa umożliwia monitorowanie warstwy fizycznej w odniesieniu do każdego z poszczególnych wyjść. Wykorzystaj tę nowoczesną i opłacalną technologię, aby zapewnić bezawaryjną pracę swojej instalacji!


Niezawodna ochrona przed przeciążeniem

Funkcja inteligentnego zarządzania obciążeniem w nowej barierze polowej FieldConnex® zapewnia najskuteczniejszą ochronę przed awarią segmentów. Bariera polowa aktywuje wyjścia po kolei, aż do osiągnięcia maksymalnego obciążenia, zapobiegając powstawaniu nadmiernych prądów rozruchowych. Jeśli podczas pracy pojawia się ryzyko przeciążenia, w celu ochrony całego układu odłączane są obciążenia o mniejszym znaczeniu. Do odłączonych lub dezaktywowanych w wyniku stwierdzenia usterki wyjść jest dostarczany prąd o natężeniu poniżej 1 mA. Zapobiega to występowaniu nadmiernych obciążeń i chroni system sterowania. Po usunięciu usterki bariera polowa automatycznie aktywuje ponownie dane wyjście.


Innowacyjne monitorowanie warstwy fizycznej

Po raz pierwszy nowe podzespoły FieldConnex® umożliwiają ekonomiczne monitorowanie warstwy fizycznej na wyjściu bariery polowej. Informacja o spadku jakości sygnału do poziomu krytycznego jest przekazywana lokalnie przy pomocy diod LED oraz do oprogramowania diagnostycznego w sterowni. Umożliwia to moduł zaawansowanej diagnostyki (ADM), bez konieczności przeprowadzania konfiguracji czy przypisywania adresów. Ten innowacyjny układ monitorowania to kolejny krok w kierunku uzyskania maksymalnej przejrzystości magistrali fieldbus.


Progresywne lokalizowanie i izolowanie usterek

Nowa bariera polowa FieldConnex® ma funkcje, które do tej pory były dostępne tylko w ochronnikach segmentu. Urządzenie wykrywa dynamikę sygnałów powodowaną przez niestabilność połączeń, luźne połączenia lub wibracje urządzeń i odróżnia ją od standardowych sygnałów w magistrali fieldbus. Dzięki temu bariera polowa umożliwia wykrywanie i izolowanie typowych usterek na poszczególnych wyjściach. Dotyczy to również usterek chwilowych oraz przeciążeń na granicy poziomu zwarciowego, których wykrywanie i monitorowanie jest trudne — na przykład spowodowanych przez przedostanie się do instalacji wody deszczowej.


Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

Bariera polowa FieldConnex® wyznacza również nowe standardy w zakresie długości połączeń oraz ilości obsługiwanych urządzeń. W jednym segmencie można użyć do trzech barier polowych z 8, 10 lub 12 wyjściami, z najdłuższymi odgałęzieniami (trunk), przy calkowitej długości przewodów zgodnej ze standardem fieldbus. Nowe bariery polowe są dostępne jako gotowe urządzenia zamknięte w obudowach o różnych rozmiarach, wykonanych z różnych materiałów i wyposażonych w różne akcesoria. Choć to najmniejsze tego typu urządzenie dostępne na rynku, zapewnia wystarczająco dużo miejsca na wygodne poprowadzenie i podłączenie przewodów. Wybierz barierę polową FieldConnex® do swojej instalacji!