Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Bariery przeciwprzepięciowe


Co roku w przemyśle koszty uszkodzeń wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są liczone w milionach. Ograniczniki przepięć odprowadzają szkodliwe napięcia chwilowe i prądy przepięciowe do ziemi. Chronią wszystkie sygnały pomiarowe i sterujące zarówno w sterowni jak i na zewnątrz. Także w strefie zagrożonej wybuchem.