Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Bariery iskrobezpieczne


Bariery iskrobezpieczne to podstawa oferty Pepperl+Fuchs. Produkujemy najszerszy wybór urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sygnałów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem. Nasze moduły iskrobezpieczne łączą w sobie ograniczanie energii zapewniane przez bariery Zenera z izolacją galwaniczną. Oferujemy systemy do różnych zastosowań i o różnych sposobach montażu.


Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?