Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Przemysłowe klawiatury do stref zagrożonych wybuchem, do montażu panelowego lub w obudowie. Posiadają IP66 i mogą być montowane w strefie 1 i Class I, Div. 2. Mogą być bez myszy, albo wyposażone w touchpad, joystick lub optyczny trackball, działający nawet w instalacjach zmywanych strumieniem wody.

Wszystkie klawiatury są odporne na działanie alkoholi, rozcieńczonych kwasów i zasad, estrów, węglowodorów, ketonów i domowych środków czyszczących. Wersje do zabudowy panelowej są wyposażone w uszczelkę, zapewniającą po zamontowaniu IP66.