Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasada pomiaru

Pływak porusza się wzdłuż pionowej rury prowadzącej. Zamontowany w pływaku stały magnes przełącza styki kontaktronów w linii rezystorów. Łańcuch rezystorów działa jako podzielnik napięcia i dostarczane przez niego napięcie jest proporcjonalne do poziomu medium. Rozdzielczość pomiaru zależy od ilości użytych styków. Pomiar nie zależy od właściwości elektrycznych medium, a także ciśnienia, temperatury i gęstości.


Sposób działania

Zamontowany w pływaku stały magnes uaktywnia styki wewnątrz rury prowadzącej. Przełączanie styków zmienia w sposób nieomal liniowy, zależny od rozdzielczości, całkowitą rezystancję łańcucha rezystorów. Możliwe jest 3-przewodowe wyjście potencjometryczne lub 2-przewodowe wyjście 4 .. 20 mA.