Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Zasada pomiaru

Ciśnienie cieczy wzrasta wraz ze wzrostem jej poziomu ponad punkt pomiaru. Ciśnienie hydrostatyczne jest przekazywane do celi pomiarowej za pośrednictwem membrany ze stali nierdzewnej. Na wynik pomiaru nie ma wpływu tworzenie się piany, osadów, zmiany parametrów elektrycznych cieczy ani kształt zbiornika.


Sposób działania

Poziom cieczy o znanej gęstości może być określany za pomocą ciśnienia hydrostatycznego. Jest ono przekazywane na piezoelektryczny element pomiarowy za pośrednictwem membrany ze stali nierdzewnej oraz płynu wypełniającego celę pomiarową.

Ciśnienie jest przetwarzane przez odpowiedni układ na sygnał wyjściowy:

  • 4 .. 20 mA
  • 4 .. 20 mA z HART
  • sygnał PROFIBUS PA   


Czujniki ciśnienia mogą być:

  • zintegrowane z elektroniką
  • na końcu rury
  • podwieszane na przewodzie