Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

AI: Separatory zasilające do przetworników


Separatory zasilające przekazują sygnały 4 .. 20 mA z przetworników umieszczonych w strefie zagrożonej wybuchem do strefy bezpiecznej i jednocześnie je zasilają. Odseparowany galwanicznie sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do wartości mierzonej jak np. temperatura, ciśnienie lub przepływ.

Zasilanie przetwornika i sygnał pomiarowy następuje w technologii dwuprzewodowej (jedna para przewodów), pozwalającej na zmiany sygnału w zakresie 4 .. 20 mA. Separatory zasilające przezroczyste dla HART przekazują sygnał prądowy oraz sygnał cyfrowy, który jest nałożony na sygnał 4 .. 20 mA. 


Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?