Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

AI: Separatory zasilające do przetworników


Separatory zasilające przekazują sygnały 4 .. 20 mA z przetworników umieszczonych w strefie zagrożonej wybuchem do strefy bezpiecznej i jednocześnie je zasilają. Odseparowany galwanicznie sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do wartości mierzonej jak np. temperatura, ciśnienie lub przepływ.

Zasilanie przetwornika i sygnał pomiarowy następuje w technologii dwuprzewodowej (jedna para przewodów), pozwalającej na zmiany sygnału w zakresie 4 .. 20 mA. Separatory zasilające przezroczyste dla HART przekazują sygnał prądowy oraz sygnał cyfrowy, który jest nałożony na sygnał 4 .. 20 mA. 


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.