Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Separatory sygnałów binarnych zasilają czujniki zbliżeniowe w strefie zagrożonej wybuchem, odbierają z nich sygnał prądowy, zamieniają sygnały wejściowe na binarne sygnały wyjściowe i przekazują je do układu sterowania typu DCS lub PLC.

Separatory sygnałów binarnych składają się z trzech podstawowych bloków: blok zasilania, wzmacniacz tranzystorowy, blok wyjściowy. Separacja galwaniczna izoluje wzajemnie wejście, wyjście i zasilanie.

Blok wejściowy został zaprojektowany zgodnie z DIN EN 60957 (NAMUR). Oznacza to, iż czujniki podczas normalnej pracy są zasilane napięciem 8 VDC, a prąd zwarciowy wynosi ok. 8 mA. Punkty przełączania znajdują się zazwyczaj w przedziale 1,2 – 2,1 mA.

Wiele spośród separatorów umożliwia sygnalizację przerwania lub zwarcia linii (opcja uruchamiana przełącznikiem DIP) dla obwodów wejściowych ze strefy Ex. Wyjścia separatorów sygnałów binarnych są realizowane przez: przekaźniki, wyjście tranzystorowe aktywne lub pasywne, których funkcje (NO/NC) ustawiane są przełącznikiem.


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.