Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

AI/AO: Separacja sygnałów U, I, R


Separatory sygnałów analogowych przenoszą i izolują galwanicznie sygnały ze strefy zagrożonej wybuchem do strefy bezpiecznej. Obsługują one:

  • sygnały mV z termopar i tensometrów
  • sygnały 0 .. 10 V
  • impulsy napięciowe
  • rezystancja z czujników RTD i potencjometrów

Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.