Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

AI/AO: Separacja sygnałów U, I, R


Separatory sygnałów analogowych przenoszą i izolują galwanicznie sygnały ze strefy zagrożonej wybuchem do strefy bezpiecznej. Obsługują one:

  • sygnały mV z termopar i tensometrów
  • sygnały 0 .. 10 V
  • impulsy napięciowe
  • rezystancja z czujników RTD i potencjometrów

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?