Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

DO: Sterowanie dwustanowe


Moduły sterujące zasilają urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem i mogą być za- i wyłączane przez sygnały z obwodów logicznych. Nadają się idealnie do sterowania urządzeniami dwustanowymi, takimi jak napędy ON/OFF, zawory iskrobezpieczne, sygnalizatory LED i akustyczne.


Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Safety Integrity Level (SIL): Functional Safety for Your Applications

Learn more about the Safety Integrity Level (SIL): how can you establish the required risk reduction? What are typical misconceptions? Which SIL assessed products does Pepperl+Fuchs offer you?