Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

DO: Sterowanie dwustanowe


Moduły sterujące zasilają urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem i mogą być za- i wyłączane przez sygnały z obwodów logicznych. Nadają się idealnie do sterowania urządzeniami dwustanowymi, takimi jak napędy ON/OFF, zawory iskrobezpieczne, sygnalizatory LED i akustyczne.


Download the compendium on Functional Safety

Free PDF Download: Compendium Functional Safety

Download our free PDF compendium on Functional Safety and learn more about the specific standards and methods of risk reduction. We also show you how to implement safety equipment and provide you with a helpful glossary for your daily work.