Serviceline
Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

DI: Konwertery częstotliwości


Konwertery częstotliwości przekazują do układu nadrzędnego w strefie bezpiecznej oraz przetwarzają różnego rodzaju sygnały częstotliwościowe pochodzące ze strefy zagrożonej wybuchem (kontakty mechaniczne, czujniki indukcyjne i magnetyczne, sygnały napięciowe i prądowe). Sygnał wejściowy jest powielany na odizolowanym wyjściu tranzystorowym typu open-collector a także przetworzony na sygnał analogowy proporcjonalny do częstotliwości wejściowej.

 

Sygnał osiągnięcia wartości granicznej lub sygnał błędu są wysyłane przez wyjście przekaźnikowe oraz przekazywane na magistralę błędu. Wyjście analogowe może być aktywne, pasywne lub napięciowe z dwoma zakresami napięcia. Wszystkie nastawy są dokonywane przełącznikami DIP lub przy pomocy oprogramowania  PACTware™. Wejścia są odseparowane od wyjść i zasilania zgodnie z EN 50020.